ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A LiteraGo egy interaktív online tréning, ami fejleszti az olvasáshoz szükséges készségeket és bővíti a szöveges információk hatékonyabb feldolgozásához szükséges tudást. A cél, hogy a  felhasználó képes legyen felmérni, hogy egy szöveg elolvasásához milyen olvasási stratégia a legmegfelelőbb és alkalmazni is tudja azt. Emellett olyan szövegek esetében, amiknek ismeri a szókincsét és ahol az olvasási céljainak ez megfelel, képes legyen egy lendületesebb olvasási tempóra váltani.

A LiteraGo korábban readooo volt és a mostani átvezető időszakban több címen is elérhetőek a szolgáltatás különböző részei.

 

A szolgáltatás teljesítéséhez a felhasználóktól származó információkra van szükség. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató ezeknek az információknak, adatoknak a kezelését mutatja be.

A literago.hu, hello.readooo.com és a readooo.com oldalon és ezek aloldalain a szoftverre való regisztrációkor, vásárláskor, illetve a hírlevélre feliratkozáskor egyidejűleg nyilatkozol arról, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerted és elfogadtad.

Fogalommeghatározások 
 

- Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
- Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

1. Az adatkezelő adatai 
 

Cégnév:Tanulásmódszertan Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3104 Salgótarján, Frigyes krt 80.

Adószám: 23907269-2-12

Cégjegyzék szám: Cg.12-09-007958

Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

3. A kezelt adatok köre 

Az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli.

 

A literago.hu és a readooo.com oldalon a tanfolyam használata során kezelt adatok köre: név, e-mail cím, azonosítószám, Érintett neve, fiók aktiválásának dátuma és időpontja (UTC idő szerint), utolsó belépés dátuma és időpontja (UTC idő szerint), egyes leckék megkezdésének dátuma és időpontja (UTC idő szerint), aktuális alkalom és lecke sorszáma, elvégzett feladatok eredményei.

A teljes tréninghez való hozzáférs megvásárlása  esetén az előfizetés adatai alapján készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.


A literago.hu, readooo.com és hello.readooo.com oldalakon hírlevél feliratkozás, oktatási segédletekhez és akciókhoz való hozzáférés célból kezelt adatok köre a fentieken felül: az Érintett tevékenységei, például mikor nyitotta meg az adott levelet, kattintott-e egy benne lévő linkre.

Egyéb adatkezelés:
A literago.hu, readooo.com és a hello.readooo.com böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Tanulásmódszertan Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Erről bővebben itt olvashat. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. 

 

Fontos, hogy a regisztráció és a hírlevelekre való feliratkozás csak 16 éven felüliek számára lehetséges, mivel az EU adatvédelmi szabályozása, a GDPR nem teszi lehetővé 16 éven aluliak hozzájárulását személyes adataik a kezelésére.

4. Az adatkezelés célja 

A regisztráció során megadott adatokat egyrészt a szerződés létrejöttéhez, nyomonkövetéséhez, számlázáshoz, másrészt a LiteraGo online program működtetéséhez használjuk. Emellett olyan elektronikus levelek küldésére is használjuk az adatokat, amelyek valamilyen, nem marketing célú tájékoztatást adnak, például a szoftver használatával kapcsolatos tudnivalókkal, szerződésmódosítással, karbantartással kapcsolatos információk eljuttatása Érintett számára, illetve minőségbiztosítással kapcsolatos visszajelzés kérése.

 

A LiteraGo online tréning használata során az érintett eredményei is tárolásra kerülnek. Ennek egyrészt az a célja, hogy az érintett számára a program egyénre szabott nehézségi szintet állítson be, illetve hogy az érintett nyomon követhesse a saját fejlődését. Másrészt az a célja, hogy bármilyen, a gyakorlással kapcsolatos kérdés esetén az ügyfélszolgálat megfelelő szakmai támogatást nyújthasson számára.

A marketing célú hírlevélre regisztrált érintettek számára a Tanulásmódszertan Kft. elektronikus formában hírlevelet küld ki. Az adatok ilyen célú felhasználását az érintett leiratkozással megtilthatja. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek – az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások kivételével – csak az érintett előzetes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulása esetén ad át. 

 

Cookiek (sütik):

Technikai működéséhez szükséges és funkcionális cookiek: ezek olyan cookiek, amik a honlapok és az online tréning működéséhez szükésgesek és amik javítják a felhasználói élményt. 

Analitikus cookiek: ezek olyan cookiek, amik a honlapok látogatottságát és egyéb, ezzel kapcsolatos adatot mutatnak meg nekünk (például, hogy melyik aloldalakat látogatták a legtöbben, honnan érkeztek a látogatók, visszatérnek-e, mennyi időt töltenek az oldalakon). Ezek segítségével tudjuk fejleszteni, javítani, optimalizálni a honlapot.

Marketing cookiek: ezek a cookiek tárolják, ha egy Felhasználó már járt az oldalunkon. Ezek az adatok alapján hirdetést jelentíthetünk meg a Felhasználóinkank elsősorban a Google vagy a Facebook felületein (ide tartozik pédlául a Youtube vagy az Instagram is). 
 

5. Az adatkezelésben résztvevő adatfeldolgozók: 

A regisztráció során az adataikat megadó érintettek adatait az adatkezelő munkavállalói, megbízottai kezelhetik. 

Adatokat kezelnek a következő, szerződött cégek:
 

Holló Anna E.v.

Nyilvántartási szám: 51212106


SalesAutopilot Kft.

1089 Budapest Golgota u. 3.

Google Inc.

Facebook Inc.

 

Amazon Web Services, Inc.

410 Terry Ave North

Seattle , WA

98109-5210 , US

 

Wix.com LTD

PO box 40190 San Francisco, CA United States

Szamlazz.hu
KBOSS.hu Kft.
2000 Szentendre,
Táltos u. 22/b
Cégjegyzékszám: 13-09-101824 


6. Az adatkezelés időtartama 

Az Érintett által megadott adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a LiteraGo online tréning működésének megszűnéséig tárolja. 

Kivételt képeznek továbbá a hatályos jogszabályok alapján megállapított megőrzési időben kötelezően megőrzendő adatok.


7. Az adatkezelés egyéb lényeges körülményei 

Az adatkezelő az adatkezelés során kizárólag a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozót veszi igénybe, adattovábbítást pedig csak abban az esetben teljesít, ha arra őt törvény közérdekből kötelezi. Az adatkezelő csak abban az esetben felel az érintett által megadott személyes adatoknak más érintett vagy egyéb harmadik személyek általi felhasználásának jogszerűségéért, ha ezt az adatkezelő törvénysértő adatkezelése okozta. Az érintett felel azért, hogy az általa megadott adatok harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét ne sértsék, így különösen ne valósítsanak meg bűncselekményt, ne eredményezzék mások személyiségi jogainak sérelmével vagy személyes adatainak jogellenes kezelésével, illetve hogy az érintett ne járjon el olyan szervezet képviselőjeként, amelynek nevében nyilatkozattételre nem jogosultak. 

8. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: 
 

Az Érintett kérheti:

  • tájékoztatását személyes adati kezeléséről

  • amennyiben valamilyen adata rosszul került rögzítésre, úgy kérheti az adatainak helyesbítését

  • személyes adatainak törlését.


Az adatkezelő az érintett kérésre tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a hello@literago.hu címre kell elektronikus levélben, illetve a 3104 Salgótarján, Frigyes Krt. 80. címre postai úton vagy személyesen eljuttatni, amire legkésőbb 25 napon belül kap választ az érintett. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

 

Az Érintett személyes adatainak törlésén azt értjük, hogy a LiteraGo (korábban readooo) használata során tárolt információk nem lesznek összefüggésbe hozhatóak az Érintettel, vagyis törlés után semmilyen olyan adatot nem tárolunk, ami alapján ezek az információk és az Érintett közötti beazonosíthatóság visszaállítható lenne.

A program használata során tárolt információkat, a törlés után már személyhez nem beazonosítható formában azért tároljuk, mert ezen adatok mint statisztikai célú adatok alapján a LiteraGo szolgáltatást tovább fejlesztjük.


9. Jogorvoslati lehetőségek: 

Az adatkezelő az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat a hello@literago.hu címen, illetve a 3104 Salgótarján, Frigyes Krt. 80. cím alatt postai küldeményként fogadja. Az érintett az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 

Utoljára frissítve: 2019.05.29.

A 2018.05.30-2019.05.29. közötti Adatvédeli tájékoztatót innen töltheted le.

Jelen Adatvédelmi tájékoztatót innen töltheted le.

 
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram

© Tanulásmódszertan Kft. 2020