Általános Szerződési és Felhasználási feltételek 

Utolsó frissítés dátuma 2020.12.10. 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Kérjük, amennyiben Előfizetője, Regisztrált tagja, Felhasználója, a továbbiakban egységesen Felhasználója kíván lenni a LiteraGo online, olvasási készséget fejlesztő programunknak figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSzF) és az Adatkezelési Nyilatkozatot és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. Az online program működésével, az előfizetés folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk! 

A LiteraGo neve korábban readooo volt, amit a readooo.com és a hello.readooo.com oldalon lehet, lehetett elérni. Így az ÁSZF azokra is vonatkozik, akik ezeket az oldalakat használják/használták, ezeken az oldalakon regisztrálnak/regisztráltak, Fizetnek/fizettek és veszik/vették igénybe a szolgáltatást.

Az ÁSzF tartalma:

 1. Üzemeltetői adatok

 2. Az előfizetés, szolgáltatások körének bemutatása

 3. A kínált szolgáltatás kategória besorolása

 4. Regisztrációkor megadandó információk ismertetése

 5. A regisztráció és előfizetés feldolgozásával kapcsolatos információk

 6. A regisztráció és előfizetés lépéseinek bemutatása

 7. A program előfizetésének ismertetése

 8. Szavatosság

 9. A felmondási jog ismertetése

 10. Felmondási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

 11. Adatkezelés1. Üzemeltetői adatok 
 

Cégnév:Tanulásmódszertan Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:3104 Salgótarján, Frigyes krt 80.

Adószám:23907269-2-12

Cégjegyzék szám:Cg.12-09-007958

Kibocsátó cégbíróság, okmányiroda:   Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve:Magyar

Telefon:+3630 490 8848

Elektronikus elérhetőség: hello@literago.hu2. Az előfizetés, szolgáltatások körének bemutatása 

A LiteraGo egy olvasási készséget fejlesztő, online program. A teljes program 21x kb. 30 perces alkalomból áll, elvégzéséhez a szolgáltatás díjának megfizetése szükséges. 
A program célja:

 • a koncentráció fejlesztése,

 • az olvasási sebesség növelése,

 • a szövegértés hatásfokának javítása,

 • a szövegtartalomhoz igazodó rugalmas olvasási készség fejlesztése.


A tényleges eredmény személyenként változó és a program elvégzése közbeni alaposság nagyban befolyásolja, ezért a Felhasználó tényleges eredményeiért a Tanulásmódszertan Kft. nem vállal felelősséget. 

A teljes program elvégzése regisztrációhoz és a szolgáltatás díjának megfizetése szükséges. Az fizetés bankkártyval lehetséges. 

A teljes program előfizetésének ára bruttó 18500.- Ft. 

Jelen szerződés 2021. március 15-ig szól. Amennyiben 2021. március 15-ig a Felhasználó nem fejezi be a tréning 21 alkalmát, utána már nem lesz lehetősége a szolgáltatást igénybe venni, Tanulásmódszertan Kft. a szolgáltatás díját részben sem téríti vissza.
Nem minősül a szolgáltatás felfüggesztésének a Szolgáltató saját hatáskörében végzett karbantartás.
A LiteraGo szoftvert a felhasználók visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztjük. A szolgáltatásnak ez a kedvezményes díja erre tekintettel került meghatározásra. Erre való tekintettel nem minősül a szolgáltatás felfüggesztésének, ha a Felhasználó nem több, mint 7 napig nem fér hozzá a tanfolyamhoz. A szolgáltatás egy huzamban történő, nem több, mint 7 napig tartó kiesésével kapcsolatos felelősséget kizárja a Szolgáltató. Természetesen igyekszünk minden felmerülő hibát minél hamarabb javítani. 

3. A kínált szolgáltatás kategória besorolása és a működéshez szükséges hardware és szoftver feltételek bemutatása 

A LiteraGo egy regisztrációhoz és fizetéshez kötött olvasási készséget fejlesztő, online program. 

A LiteraGo egy web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás. A működéséhez szélessávú internet használata és internet böngészőt futtató számítógép szükséges. A LiteraGo jelenleg mobil eszközökön (például mobiltelefon vagy tablet) nem működik. 

4. Regisztrációkor megadandó információk ismertetése 
 

Fontos, hogy a regisztráció és a hírlevelekre való feliratkozás csak 16 éven felüliek számára lehetséges, mivel az EU adatvédelmi szabályozása, a GDPR nem teszi lehetővé 16 éven aluliak hozzájárulását személyes adataik a kezelésére.

A fizetéshez és regisztrációhoz az alábbi információk megadása szükséges.:

 • vezetéknév és keresztnév,

 • cégnév (céges előfizetés esetén)

 • számlázási cím

 • e-mail cím,

 • jelszó (min. 6 karakter),

 • az előfizetés (ÁSzF) és az Adatkezelési Nyilatkozat feltételeinek elfogadása.


5. A regisztráció és fizetés feldolgozásával kapcsolatos információk 

Ingyenes kipróbáláshoz tartozó regisztrációkor az ÁSzF 4. pontjában felsorolt információk megadása, az ÁSzF és az Adatkezelési Nyilatkozat feltételeinek elfogadása után a megadott e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt küldünk. A program használatának megkezdése az e-mail cím megerősítés után lehetséges. Az e-mail cím megerősítése azért szükséges, hogy a megadott e-mail cím helyességét ellenőrizzük. Előfizetés esetén az elektronikus számlát erre az e-mail címre fogjuk elküldeni. Az előfizetéshez tartozó regisztrációkor a sikeres banki tranzakciót követően automatikus e-mailben tájékoztatjuk a sikeres vásárlásról. Ezt követően beléphet a programba. 

6. A regisztráció lépéseinek bemutatása

 

 1. Amennyiben a nyitó oldalon befizetne a teljes tanfolyam programra, a kezdő oldalon kattintson az “Ár/Jelentkezés” feliratra.

 2. Egy újabb oldalra lép, ahol kattintson a vásárlási szándékát megerősítő gombra.

 3. Egy újonnan megnyíló oldalon a számlázási adatok beírása, a fizetési mód kiválasztása, az ÁSzF és az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadása után kattintson az “Előfizetek” feliratra.

 4. Átirányítjuk a CIB bank biztonságos fizetési felületére, ahol befejezheti a tranzakciót.

 5. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap.

 6. Ezt követően beléphet a programba.

 7. A belépést követően e-mail-ben elküldjük Önnek az elektronikus számlát.

 8. Ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra a szolgáltatás.

 9. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania. Külön felhívjuk a Felhasználó figyelmét az e-mail cím pontos megadására, ennek hiányában meghiúsulhat a visszaigazolás és a program használata.

Felhívjuk a tisztelt Felhasználó figyelmét, hogy az e-mail-ben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Ha továbbra sem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, ellenőrizze a fiók spam beállításait és a spamek tartalmát. Az e-mail-ben történő visszaigazolás 48 órán belül meg kell, hogy történjen, ez automatikusan megtörténik a regisztráció rögzítését követően. Ha nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a hello@literago.hu címen. 

7. A program kifizetésének ismertetése 

Online bankkártyás fizetés
Oldalunkon lehetősége van azonnali bankkártyás fizetésre a CIB Bank biztonságos rendszerén keresztül, nem csak CIB kártyával rendelkezőknek. A jelenleg elfogadott bankkártyák.: Visa, MasterCard, Maestro.
CIB Banki fizetési tájékoztató

Kérdések és válaszok az internetes kártyás fizetésről

8. Szavatosság 

Az előfizetett szolgáltatásra a Ptk. 6:159. § szabályai szerint a Tanulásmódszertan Kft. szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztasson minket. Panaszt, problémát mindenképpen írásban kérünk bejelenteni konkrét esetleírással, amelyet a hello@literago.hu címre küldhet el.
Hibás teljesítés esetén a Ptk. 6:159. § (2) alapján kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Tanulásmódszertan Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

9. A felmondási jog ismertetése 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondhatja a szerződést. 

A fogyasztó a felmondási jogait

 • a jelen dokumentum 1. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

 • az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Jelen tájékoztató hiányában a felhasználó felmondási joga 12 hónappal meghosszabbodik. 

A felmondási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a banki utalás rávonatkozó költségén kívül más költség nem terheli. 

Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog a teljes, 21 alkalmas tanfolyam elvégzését követően. 

A Tanulásmódszertan Kft. a felmondási kérelem elküldésétől számított 30 napon belül visszatéríti az előfizetés árát a Felhasználó részére. 

10. Felmondási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató 

Amennyiben élni szeretne felmondási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. 

A Tanulásmódszertan Kft. a felmondási kérelem elküldésétől számított 30 napon belül visszatéríti az előfizetés elvégzett alkalmai alapján kiszámított arányos díját a Felhasználó részére. A visszafizetés módja banki átutalás a Felhasználó által megadott bankszámla számra. 

11. Adatkezelés 

A literago.hu, korábban readooo.com és a hello.readooo.com használata közben, valamint az ingyenes próbaverzió és a teljes tanfolyam regisztrációja során a rendelkezésére bocsátott adatokat a Tanulásmódszertan Kft. az Adatvédelmi Nyilatkozat alapján kezeli. 

Az Adatvédelmi Nyilatkozatot itt találja. 

12. Egyéb rendelkezések 

A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatások Egyes Kérdéseiről Szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az elsődlegesen irányadók.
A literago.hu, readooo.com és a hello.readooo.com oldalainak böngészésével, adatainak megadásával, továbbá az ingyenes próbaverzióra való regisztrációval vagy előfizetésének rögzítésével elfogadja a Tanulásmódszertan Kft. Általános Szerződési Feltételeit, továbbá az Adatkezelési Nyilatkozatot. 

Vitás ügyek rendezése érdekében a területi gazdasági kamarák mellett működő független békéltető testülethez is fordulhat. A testület célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti a szolgáltatás minőségével, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése.
Az eljárás megindítása ingyenes a fogyasztó – kizárólag fogyasztónak minősülő személy – kérelmére indul és feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a panaszos ügy rendezését.
A Tanulásmódszertan Kft. által működtetett LiteraGo szoftverrel kapcsolatban a Nógrád Megyek Békéltető Testülethez fordulhat.
Elérhetőség:
Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. fsz. 4.
tel: 32/520-860, fax: 32/520-862
e-mail: nkik@nkik.hu
honlap: www.bekeltetes-nograd.hu 

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

 

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor. 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. 

 

 

Tanulásmódszertan Kft. a szerződés módosításának jogát fenntartja.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljukfelmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt 


A korábbi ÁSZF 2016.12.12.-től letölthető ITT.
A korábbi ÁSzF 2015.09.17-től letölthető ITT.

A korábbi ÁSzF 2018.07.18-tól letölthető ITT.

A korábbi ÁSzF 2019.05.29-től letölthető ITT.

A korábbi ÁSzF 2019.06.27-től letölthető ITT.

Jelen ÁSzF letölthető ITT.

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram

© Tanulásmódszertan Kft. 2021